Wilfred Owen

Maturita se blíží a já u sebe objevuju stále silnější tendence rozšiřovat své obzory poznatky, které nemám sebemenší šanci v této zkoušce uplatnit. Včera večer jsem takhle náhodou na YouTube narazila na básníka Wilfreda Owena, prý nejvýznamnějšího anglického válečného básníka. (Nicméně naše osnovy o něm nehovoří.)

Wilfred Owen psal o první světové válce přímo z jejích zákopů a vzhledem k tomu, že zemřel těsně před jejím koncem (jeho osud až nápadně připomíná Remarquovo "Na západní frontě klid"), bylo jeho dílo vydáno až posmrtně.

Báseň, kterou jsem dávám, není nejznámnější, ani nejlepší (doporučit se dá třeba Disabled nebo Dulce et Decorum Est), ale zato dostatečně krátká. Pod video jsem hodila i osobní překlad, rozhodně nezachovává poetiku díla, ale snad aspoň bude sloužit jako záchytný bod těm, kteří by se jinak ve verších ztráceli.


I mind as 'ow / Vzpomínám si,
the night afore that show / jak večer před show
Us five got talking, / Si nás pět povídalo,
we was in the know, / věděli jsme, o čem ostatní neměli ani ponětí,
"Ah well," says Jimmy, / "No, dobře," říká Jimmy
an' 'e's seen some scrappin' / a ten už si něčím prošel,
"There ain't more nor / "je jen pět věcí,
five things as can 'appen; / co se mohou stát:
Ye get knocked out; / Sestřelí vás,
else wounded - bad or cushy; / zraní - těžce nebo lehce
Scuppered; or nowt except / Zajmou nebo nic krom toho,
yer feeling mushy." / že to s váma trochu otřese."

One of us got the knock-out, / Jeden z nás byl sestřelen
blown to chops. / ranou do čelisti.
T'other was hurt, like, / Druhý zraněn,
losin' both 'is props. / přišel o obě opory.
An' one, to use / A jeden, použijeme-li
the word of 'ypocrites, / slova pokrytců,
'Ad the misfortoon / Měl tu smůlu,
to be took by Fritz. / že byl odveden Skopčáky.
Now me, I wasn't scratched, / A já nebyl zraněn,
praise God Almighty / chvála všemocnému Bohu
(Though next time please / (Nicméně příště bych mu prosím
I'll thank 'im for the Blighty), / chtěl poděkovat za Británii),
But poor old Jim, / Ale chudák Jim
'e's livin' an' 'e's not; / žije a přitom ne;
'E reckoned 'e'd five chances, / Spočítal si pět šancí,
an' 'e's 'ad; / které měl;
'E's wounded, killed, / Je zraněn, zabit
and pris'ner, all the lot / a vězněn, všechen úděl
The flamy lot all rolled in one. / Zatracený úděl svázaný v jednom.
Jim's mad. / Jim se zbláznil.

Žádné komentáře:

Okomentovat