Myers-Briggs Type Indicator


Když se řekne test osobnosti, člověku se většinou vybaví dělení na introverta a extroverta, případně flegmatika, sangvinika, cholerika a melancholika. Na západ od nás ale ale poměrně často využívá jakési dělení osobností podle MBTI, které nejednou vyžadují velké firmy při pohovorech ze zaměstnanci.

MBTI dělí lidi na zemi do 16 osobnostních typů určených čtyřmi písmenky. První označuje vnímání okolního prostředí a člověk tak může být buď I (introvert), nebo E (extrovert). Druhá část se zaměřuje na získávání informací, dělí se na S (smysly) a N (intuici). Třetí část vypovídá o zpracování informací, jedná se o F (pocity) nebo T (myšlení). Poslední písmenko pak říká něco o životním stylu, patří sem písmenka J (souzení) a P (vnímání).

Osobně můžu říct, že jsem si MBTI dělala před několika dny na jakési české stránce a byla jsem vyhodnocena jako poměrně technický typ. Říkala jsem si, že to není možné (ačkoliv logické úlohy mi celkem jdou, to musím přiznat), tak jsem si dnes zkusila jiný test na jedné americké stránce a vyšlo mi to samé :-)

Už s tím holt asi nic neudělám. Jsem tedy typ INTP.

Jak bývá tedy popisován? Na českém internetu jde nejčastěji narazit na tuto krátkou definici: "Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem druhé ani vést ani nechat se vést. "

Pokud bych zabrousila do dalších faktů, má osobnost je prý jedna z nejméně rozšířených v populaci (uvádí se něco od 0,5% až po 2,5%), málokdy se vdáváme nebo ženíme, snadno se učíme cizí jazyky a býváme často tvůrci nových myšlenek ocenění až po své smrti (to jsem si odpustit nemohla :-).

Krom toho, že vám má MBTI říct něco o vaší povaze, vám nabízí i spektrum zaměstnání, které se (prý) pro váš daný typ hodí. Já tam mám mezi jinými třeba archeologa, agenta, grafika, umělce, historika, ekonoma, soudce, právníka, překladatele, matematika, filosofa, psychiatra... Mám pocit, že to celkem sedí. Ostatně, stejný test jsem dala i rodince, tátovi, který chtěl studovat něco s chemií a nakonec se dostal od vojáka z povolání k policii a státní správě, vyjelo, že by měl být voják, stratég nebo věděc, mámě, která je lékařka, zase na prvních třech místech vyjela duchovní činnost, medicína nebo něco se sociologií.

Poměrně zajímavá je i nabídka osobností, které patří ke stejnému typu jako vy. U mě je to Abraham Lincoln, Albert Einstein, Socrates, Blaise Pascal, Charles Darwin, Isaac Newton nebo Meryl Streep (alespoň jedna žena :-), tátovi vyjel Ceasar, Hannibal nebo třeba John F. Kennedy, mámě královna Alžběta II., princezna Diana a taky matka Tereza.

Nevím, jestli mi MBTI k něčemu bude a už vůbec nevím, jestli někdo, kdo si tenhle článek přečte, v něm najde vůbec něco zajímavého. Když ale nic jiného, je MBTI zase zajímavý jiný způsob, jak "psychologicky" rozdělit lidi.

Žádné komentáře:

Okomentovat